Vizuální kontrola

Nejčastěji prováděný druh kontroly. Jedná se o třídění (sorting) dílů, při kterém poskytujeme dle požadavků zákazníka následující formy kontrolní činnosti:

  • 100% kontrola
  • 5%, 10%, 20% kontrola
  • Quality Wall (zeď kvality)
  • CSL 1
  • CSL 2
  • Statistická přejímka.
  • Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola.

Zakázka založená na třídění materiálu pomocí smyslových vjemů člověka je limitována lidskými možnostmi.

 

Distancujeme se od a nezajišťujeme kamuflovanou „ne“kvalitu typu kontrola 1. kusu nebo namátková kontrola!