Revitalizace systému jakosti

Nesouhlasíme s názorem, že Manažer jakosti má řídit i péči o životní prostředí a bezpečnost práce. Nesouhlasíme s ideou „integrovaného managementu“, nedoporučujeme „integrované příručky“ a „integrované audity“. Nesouhlasíme s tím, aby se politika jakosti integrovala s environmentální politikou a bezpečnostní politikou.

Jestliže jste si Manažera jakosti zaměstnali správou dokumentace nebo jinou štábní agendou, tak jste si oslepili jednoho z „navigátorů na rozbouřeném podnikatelském moři, kde se bojuje o zakázky“

Kvalita je jeden ze tří základních požadavků zákazníků:

  • kvalita
  • cena
  • dodací podmínky

Manažer jakosti má na poradách vedení referovat především o tom, kde jsme v kvalitě my a kde je konkurence:

  • Je kvalita našich výrobků konkurenceschopná?
  • Kde jsou naše přednosti, kde jsou největší nedostatky oproti konkurenci?
  • Dodržujeme politiku jakosti? Tmelí tyto zásady naše řady?
  • Plníme cíle jakosti? Co děláme pro to, abychom je splnili?


Nabízíme spolupráci Vašim ředitelům. Udělejte si čas na kvalitu!
Zamyslete se nad tím, jak je pro budoucnost Vašeho podnikání důležitá kvalita. Vyhovuje Vaše organizační struktura požadavkům dnešní doby? Nebojujeme s požadavky dnešní doby se zastaralými organizačními strukturami a zastaralými náplněmi práce? Měříte správně kvalitativní výkon Vaší firmy a Vašich pracovníků?

Nabízíme školení, abychom si rozuměli a aktivní spolupráci při revitalizaci vize, zásad, cílů, organizační struktury a náplní práce.