Projektový management

Způsobilosti

Prodáváte výrobky a Vaším zájmem je, aby ty nejdůležitější parametry výrobku byly odevzdány se zárukou dobře! Nejdůležitější jsou indexy způsobilosti procesu (produktu). Cílem kvality projektu je odevzdat výrobě maximum kritických znaků výrobku způsobilých. Jaké podanalýzy musíme naplánovat do projektu, abychom měli maximální záruku, že výrobě odevzdáme maximum kritických znaků způsobilých? Jaké je riziko vad na výrobku? Co udělat v projektu pro to, aby ve výrobě nevznikaly a neohrožovaly naše živobytí?

Pomůžeme Vám naplánovat Analýzy způsobilosti vstupních surovin, strojů, měřidel. Neděláte tyto analýzy zbytečně? Umíte je plánovat efektivně? Pracujete aktivně s AQL? Proškolíme Vaše pracovníky, pomůžeme při inovaci směrnic.

 

FMEA

Mnoho firem si začíná uvědomovat, že má šanony plné FMEA, ale ty je neochránily před reklamacemi, třídícími a svolávacími akcemi!

Zastavte se, zamyslete se:

  • proč děláme FMEA?
  • kolik stojí poctivá analýza vad?
  • Kdy ji musíme dělat (kdy už ne!)
  • Kdo odpovídá, kdo MUSÍ spolupracovat?
  • můžeme si dovolit použít vlastní formulář?
  • chyby při identifikaci vad
  • kritéria pro hodnocení vad
  • pro které vady přijímat nápravná opatření?
  • je FMEA důvěrná?


Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti a pomůžeme při inovaci pravidel, aby Vám tato analýza začala efektivně sloužit. Nabízíme Vám konzultace, školení, metodickou pomoc při provádění konkrétních analýz. Cílem je prevence vad a problémů – ne jenom spokojený auditor!

 

Co to je FTA?

Tato analýza je zajímavá zvláště u složitých výrobků, které se skládají z mnoha dílů. Tato analýza pomáhá zviditelnit, kde všude vznikají příčiny problému hotového výrobku. Tato analýza slouží i jako vizualizace kolektivní odpovědnosti za výslednou kvalitu hotového výrobku. Tato analýza je základ pro mnoho dalších úvah a výpočtů. Zastavte se, a společně s námi rozeberte příčiny klíčových vad Vašich výrobků!

 

QFD

Tuto analýzu žádný auditor nevyžaduje, ale pokud Vás zajímá kvalita Vašich výrobků, tak ji potřebujete. Nenastal čas, aby jste se o ni zajímali? QFD konstrukce určuje kritické znaky výrobku, QFD technologie analyzuje regulaci kritických znaků.

QFD pomáhá prověřit úplnost kontrol! Kontrolují dodavatelé vše, co potřebujete? Nechybí Vám nějaká kontrola? Nejde o audit, jde o Vaši práci a Vaše příjmy!

 

Nákup

Všichni dodavatelé mají certifikát systému jakosti, ale často dodávají nekvalitní vstupy.

Umíte dodavateli zadat kvalitu nakupovaných dílů a surovin?

Umíte posoudit kontrolní technologie dodavatele?

Z nekvalitních surovin nelze vyrábět kvalitu, musíte ji vykontrolovat!

Umíte dodavateli zadat kvalitu stroje?

Umíte udělat kvalitativní přejímku stroje?

Na nekvalitních strojích nelze vyrábět kvalitu, musíte ji vykontrolovat!

 

Tento materiál je majetkem firmy PROfair. Pokud chcete text či jeho části publikovat, či použít pro vlastní potřebu, kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.