Oprava dílu přichází v úvahu jen do chvíle, kdy cena opravy nepřevyšuje kombinaci výrobní ceny nového dílu + logistických nákladů + kvalitativních pokut ze strany odběratele.

Oprava se provádí v případě, že po opravě zůstane funkce výrobku nezměněna.

 

V případě oprav vzhledu výrobku je třeba ptát nejen na vzhled po opravě,

  • vypadá výrobek po opravě tak, že bych si jej sám bez problémů koupil?


ale také na spolehlivost takové opravy.

  • jak dlouho vydrží překrytí škrábance korekční tužkou?


Opravy provádíme nejčasteji na plastových komponentech a zejména jsou to tyto:

  • odstranování otřepů
  • korekce škrábanců
  • broušení, čištění, leštění a odmašťování dílů
  • drobné mechanické práce ručním nářadím