Nastavení auditu výrobku

Děláte audit výrobku? Děláte ho dobře? Pokud ne, nastavíme vám parametry auditu výrobku.

Naše divize Zkontrolovaná kvalita může audit fyzicky provádět.

Mnohé firmy dělají audit výrobku tak, aby vyhověli požadavkům a potřebám auditorů. Mnohé firmy dělají audit výrobku podle metodiky popsané ve VDA 5.

Není důležité, jak audit výrobku děláte, ale proč ho děláte!

Cíle auditu výrobku

 • Změřit dosaženou úroveň jakosti výrobku
  • očima mimořádně přísného zákazníka,
  • zkontrolovat i nekritické znaky a nekritické vady
  • vyjádřit jedním číslem,
  • určit nejslabší místa výrobku.
 • Kvalitativní porovnání s konkurencí,
  • celkové,
  • naše přednosti a slabiny.
 • Plánování kvality výrobku,
  • jaké úrovně kvality našich výrobků musíme dosáhnout, abychom odolali tlaku konkurence?
 • Motivace pracovníků ke kvalitě,
  • nejlepší kvalitativní prémiový ukazatel!
  • jestliže plníme strategické cíle, naše budoucnost je růžová a máme právo rozdělovat si prémie,
  • jestliže neplníme strategické cíle, naše budoucnost je ohrožena a nemáme právo rozdělovat si prémie!
 • Superkontrola
  • je-li kritický znak mimo tolerance nebo kritická vada → selhaly kontrolní mechanismy → musíme okamžitě zastavit výrobu a všechny výrobky přetřídit!

Při auditu výrobku prověřujeme hotové, zabalené výrobky, připravené k expedici k zákazníkům. Očima mimořádně přísného zákazníka posoudíme dosaženou úroveň jakosti výrobku. Kontroly hlídají pouze kritické znaky a kritické vady. Audit výrobku je mimořádná příležitost posoudit i ty parametry, které se při kontrole nehlídají.

Nevypisujeme žádné zápisy o neshodách. Pracovníci nemusí písemně navrhovat a realizovat opatření k nápravě atd. Pracovníci se přirozeně snaží získat prémie za kvalitu. Proto je zajímá, kolik získali bodů. Jestliže počet bodů ohrožuje vyplacení prémií za kvalitu, potom se přirozeně zajímají o to, na kterých položkách ztratili většinu bodů.