Kontrola funkce a testování

Jsme schopni provádět jak jednoduché operace (kontrola funkce tlačítek, podsvícení displeje, atd.) nevyžadující žádné technické vybavení. Dále jsme schopni v úzké kooperaci se zákazníkem zajistit vysoce kvalifikovanou kontrolu při použití různých měřících přístrojů. Tento druh kontroly vyžaduje většinou speciální měřící zařízení, které má k dispozici pouze zákazník. Naši zaměstnanci jsou schopni rychlého a kvalifikovaného zaučení pro jeho používání. Pro případ kontroly vyžadující přístroje, kterými v danou chvíli zákazník nedisponuje, jsme schopni navrhnout alternativní řešení při použití vlastních, nebo propůjčených přístrojů.